Jakość mebli niemieckich: Nolte Küchen

Stosowane przez nas surowce nie tylko spełniają wymogi ustawowe, ale czynią to z dużym nadmiarem. W ten sposób spełnione są też wymagania dotyczące zdrowych warunków mieszkaniowych. Nasze programy mebli kuchennych podlegają stałemu nadzorowi neutralnych instytucji kontrolnych oraz spełniają dodatkowo wymogi DGM.

więcej..